„D” Pályázati Tanácsadó Iroda

Elérhetőségeink

Cím: 9600 Sárvár, Akácfa u. 33.

Tel: 06 20 399-5821

E-mail: dabasit@airplanet.hu

 

„D” Pályázati Tanácsadó Iroda bemutatása

Az alábbi tájékoztató anyagot a jövőbeni együttműködés céljából készítettük. Amennyiben Irodánk szolgáltatásai megfelelnek az elvárásaiknak, bízunk egy hosszú távú együttműködés és egy sikeres üzleti kapcsolat megvalósításában. Az Európai Uniós csatlakozás egyszeri, megismételhetetlen és kihívásokkal teli esemény.

A magyar vállalkozások úgy részesedhetnek leginkább a csatlakozás előnyeiből, ha megfelelő információkkal rendelkeznek az uniós és egyéb támogatásokról és pályázatokról, illetve igénybe is veszik azokat.

A "D" Pályázati Tanácsadó Iroda célja, hogy a megfelelő pályázatok felkutatásával, magas színvonalú elkészítésével, tanácsadással, elutasított pályázatok újraszerkesztésével és beadásával, egyéb pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, hozzájáruljunk Partnereink üzleti sikereihez.

Színvonalas szakmai munkánk biztosítéka, hogy rendelkezünk tapasztalt, jól képzett, idegen nyelveket beszélő kollégákkal, akik nemcsak a szakterületükre vonatkozó magyar előírásokat ismerik, alkalmazzák, hanem tisztában vannak több európai ország gyakorlatával is.

2004. november 11-én regisztrálásra kerültünk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Pályázatírók és Pályázatkészítők Regiszterében, mint oklevelet szerzett pályázatíró és pályázati tanácsadó iroda.

A Vas Megyei Iparkamara szervezésében létrejött a Vasi pályázatírók és pályázati tanácsadók szövetsége, amely a fejlesztési projektek menedzselésére, pályázat készítésére minőségi szakemberek csoportját fogja össze, melynek irodánk is tagja.

2005. augusztus hónapban az iroda szolgáltatási köre bővült a közbeszerzési tanácsadással.

Segítünk eligazodni az uniós szabályok útvesztőjében, felkutatjuk az Ön számára elérhető forrásokat és segítünk a pályázatok elkészítésében, illetve teljes körű lebonyolításában, hogy azok megfeleljenek az EU bonyolult feltételrendszerének. Ha bármilyen pályázaton vagy fejlesztésen, bővítésen, gép- vagy telephelyvásárláson gondolkodik, forduljon hozzánk.

 Tisztelettel:

Dabasi Tamás


A „D” Pályázati Tanácsadó Iroda Ajánlata

 

1. Projektgenerálás

Megrendelő által előre meghatározott irányvonalak meghatározását követően kiválasztjuk és ismertetjük a követelményeknek megfelelő pályázati kiírásokat (pályázatfigyelés), valamint javaslatot teszünk a célok eléréséhez szükséges pályázati csomagokra, és a finanszírozási lehetőségekre.

A meglévő dokumentumok összegyűjtése, értelmezése, az elképzelések vizsgálata (régió, kistérség, prioritásai szerint, a pályázó alkalmasságának vizsgálata, konzisztencia az OP PC-kkel, szakmaspecifikus szempontok érvényesítése, a pályázó elképzeléseinek orientálása a lehetséges pályázati kiírásoknak megfelelően)

A Megrendelő és Tanácsadó közötti folyamatos információcsere során az alkalmasnak tartott kiírásokról egy projekthez kapcsolódó koncepcióterv (előzetes, rövidített döntés-előkészítő tervdokumentáció) elkészítése.

 

2. Projektelőkészítő menedzsment

Az előzetes koncepcióterv és a projektötletek alapján megtörténik az előkészítő projektterv készítése, mely tartalmazza a projekteket és azok méretét, a projektek között az időbeli sorrendiséget és a kapcsolódási pontokat, továbbá a mérföldköveket.

 

Az előkészítő projektmenedzsment:

* segítségnyújtás a hiányzó önerő banki finanszírozásához (pénzügyi szerkezet kialakítása, banki segítség biztosítása: hitelek, tőkebevonás, tulajdonosi összetétel meghatározása)

* partnerkeresés a beruházásokhoz.

Projekttámogató dokumentációk (megvalósíthatósági tanulmányok, tervek, környezeti hatástanulmányok stb.) elkészít(tet)ésének koordinációja a pályázat megíratásának döntéséig és a dokumentációk ill. ötletek kísérése a Pályázó döntéséig.

A hiányzó tanulmányok elkészíttetése (a pályázati útmutatókban és azok mellékleteiben meghatározottak alapján) Ezek lehetnek:

* Megvalósíthatósági tanulmány

* Pénzügyi terv

* Költségvetés

* Környezeti hatástanulmányok

* Hatékonyság vizsgálatok

* Marketing terv

* Engedélyezési dokumentáció

* Egyéb, a pályázathoz szükséges kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok

 

3. Forrásteremtés

* A pénzügyi szerkezet kialakítása

* A finanszírozás rendszerének összeállítása

* Banki segédlet biztosítása

* A pályázathoz szükséges mellékletek elkészítése, elkészíttetése, engedélyek beszerzése, beszereztetése

* A pályázatok elkészítése, beadása

* A pályázatok gondozása

* Pályázatszemlézés: a pályázatok benyújtása előtt az ügyfél által elkészített dokumentáció formai és tartalmi ellenőrzése, szakvéleményezés, továbbá a projektmenedzserek által készített pályázatok szakmai felülvizsgálata

* Az elutasított pályázatok újraszerkesztése és beadása

 

4. Közbeszerzési eljárás: Közbeszerzési dokumentumok elkészítése, közbeszerzés lebonyolítása

 

5. Projektmenedzsment - Projektmonitoring

Célja:

* a projektek alkalmazásának és a kivitelezésnek kísérése

* a javítási potenciálok azonosítása, előterjesztése.

Munkametodika a projektdokumentáció alapján: dokumentáció-vizsgálat, felülvizsgálat során a projektáttekintések tervezése és kivitelezése, a tevékenységlista vezetése, monitoring adatok szolgáltatása, az eredmények alapján jelentéskészítés.

 

Tevékenységek:

* Nyertes pályázat megvalósításában közreműködés, a pályázatok gondozása: közreműködés a támogatási szerződés megkötésében, az igényelt további tanulmányok, kimutatások elkészítése, elkészíttetése

* Részletes kivitelezési projektterv elkészítése a Megrendelővel egyeztetve, szükség esetén szakértők bevonása, témától függően,

* projektkoordináció és adminisztráció,

* közreműködés a pénzügyi bonyolításban, pénzügyi menedzsment,

* projekt ellenőrzés,

* a kivitelezés folyamán műszaki készültségi fok ellenőrzés,

* a monitoring adatok alapján jelentéskészítés,

* felelős műszaki vezető igény szerinti biztosítása külön megállapodás keretében.

* kapcsolattartás a monitoring szervezettel, a helyszíni monitoring szemléken a pályázó képviselete

* Az átadás-átvételi eljárások lefolytatása

* Nyilvánosság biztosítása (kiadványok, tájékoztató füzetek, kommunikációs kampányok)

* Független könyvvizsgálói szolgáltatások

 

„D” Pályázati Tanácsadó Iroda