2. 2018.01.14.

KHR lista törlése

 

Javaslatot előterjesztette:     Dr. Kerekes Andrea

Jogi indokolás:

A polgári jog nem támogatja az árverésen szerzett ingatlan tulajdonjogának felülvizsgálatát. Azonban a társadalmat súlyosan érintő devizahitelezés köztudomású volt, az árverési vevő tudott az árverés okáról (banki tartozás) és kihasználva az adósok szorult helyzetét, esetleg még a piaci árnál alacsonyabb összegen is megszerezhette az ingatlant. Az árverési vevő kártalanításra kerül: a vételárat MNB alapkamattal visszakapja.

 

Fogyasztóvédelmi indokolás:

A fogyasztónak tilos lett volna devizahitelt adni annak teljesíthetetlensége miatt (korlátlan devizakockázat!). Ennek következményét nem viselheti. A bank tudta, hogy tilos az adós devizaforrásától eltérő devizanemben hitelezni, mégis félretette a szakmai alapvetéseket, az Állam megengedte, hogy szakmailag veszélyes ügyleteket folyatasson a bank a prudens működés szabályait megszegve.

 

Gazdasági indokolás:

Nem lehet a hibás állami döntések és üzleti profitszerzés miatt a családokat az utcára tenni, amely jelentősen visszaveti a család ismételt beilleszkedését a társadalomba, sokkal több szociális támogatást fog igénybevenni és a családfenntartók a termelésben évekig alulmúlják korábbi önmagukat.