Végrehajtás megszüntetési perhez szükséges iratok

 

VII. Iratok a kereset készítéshez

 

1. Szükséges iratok 1/Egy másolati példányban levélben

1.1. A kereset elkészítéséhez szükséges, enélkül az Iroda a keresetet nem tudja beadni

Kölcsön szerződés

 

Adatlap

2. pontban részletezve

 

1.2. Végrehajtás megszüntetési kereset beadásához szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői felmondás

 

 

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék

 

Végrehajtó jegyzőkönyve

(bármelyik, lehetőleg az első)

Költségmentességi kérelem

 

Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

Kilakoltatás esetén kérelem helyett 21.000Ft illeték

Ügyvédi meghatalmazás adósonként

 

 

FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva, nem emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kereseti kérelmet.

 

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a "Belépés a honlapra" után az I. oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

Adatlap kiegészítése banki elszámolásról

(Nyilatkozat a banki elszámolásról,

részletezés XI. fejezetben)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc

Pénzügyi teljesítések táblázata

(Kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. A perben a bíróság kéri csatolni:

Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

 

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

 

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

 

 

4. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

 

Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

 

Kockázatfeltáró nyilatkozat

 

Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

 

 

4.1. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői okiratos szerződéseknél

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

 

Banki felmondás

 

Közjegyzői felmondás

 

Életbiztosítási kötvény

 

Lakáskassza szerződés

 

Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

 

 

5. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével.