®Bátor Program Felmondott szerződés v07

,164.jpg

 

BÁTOR PROGRAM

Egyesület

 

Bank: CIB 10701331-67706985-51100005

Nytsz: 01-02 0014850          Adószám: 18333484-1-42

Székhely: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.     (+36)30/589-3950

www.batorprogram.hu                Email: bator@kerekesdr.hu

A Fehérkéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége tagja

Félfogadás hétfőn 10:00 és 16:00 óra között. Tel ügyelet: hétfőn 08:00 és 09:00 között

 

 

Tájékoztató

a megállapodási lehetőségekről

A legfrissebb változat a honlapról érhető el: http://www.batorprogram.hu/0/Megállapodásról.htm

 

Az érthetőség kedvéért leegyszerűsített helyzeteket írunk le.

Szögezzük le: a peres eljárástól függetlenül Ön tartozik a banknak. (Kivétel, ha már végtörlesztett, vagy –jellemzően autós hiteleknél- már jóval meghaladta a visszafizetés a tőketartozást.)

 

Pert úgy érdemes indítani, ha már tudjuk a pénzügyi megoldás lehetőségét is.

Nem biztos, hogy minden pert meg lehet nyerni, de biztos, hogy lerontja a követelést (vitatás, perlés, végrehajtás felfüggesztés), tehát így már mindenképpen eredményes.

Időt lehet nyerni a pénzügyi teljesítés előkészítéséhez.

 

I. Tartozás átütemezése

Az átmeneti megoldás a tartozás átütemezése addig, amíg nincs pernyertesség.

 

II. Kivásárlás

A végleges megoldás a követelés egyösszegű kivásárlása.

 

III. Adós védelmi programok

 

IV. Személyes segítség

Amennyiben a megállapodás bank előtti képviseletében segítséget szeretne, akkor az alábbi munkatársakat, együttműködő partnereket ajánljuk:

Dr. Ölveczky István              30/949-4925

elsősorban faktorálásnál, ha az Ügyfél pénzügyileg rendezni tudja a tartozását, de kell a jogi, szakmai segítség

 

Béky József                            20/967-4443

személyes és vállalkozói tartozások rendezése, csőd képviselet

peresítéshez irat beszerzés (tényvázlat összeállítás)

Regressz Információs Szolgáltató Iroda

www.batorprogram.hu/regressz.htm

 

Barabás Gyula                      30/709-1269

teljeskörű pénzügyi tanácsadás        SZÉCHENYI HITELSZÖVETSÉG

1136 Budapest, Pannónia utca 12. III. emelet

 

Dabasi Tamás                       20/399-5821

egyezés, tárgyalás a hitelezőnél, faktorcégnél, végrehajtónál, banki panaszok, PBT előtti képviselet

 

Bereczk Krisztina                  30/924-4006

személyi kölcsönök, alperesi védekezés, törzskönyv kikérés, végrehajtási ügyek

 

A banki ajánlatot mindig tértivevényes levélben a bank székhelyére kell címezni.

 

I. Halasztott teljesítés

 

1. Átütemezés alacsonyabb részletre

(banki követelés összege, alacsonyabb törlesztőrészlet, hosszabb futamidő)

A legszerencsésebb az első törlesztés (szerződésben meghatározott összeg, deviza esetén az akkori árfolyammal forintra átszámolt) magasságában kérni a havi teljesítéseket.

 

A banktól kérni kell az alacsonyabb törlesztőrészlet elfogadását. Indokolni kell, hogy miért nem tudja a megemelkedett törlesztést fizetni.

Egyszerű mérleg:

a) Szerződéskötéskor bevétel-kiadás;

Jó, ha világosan látszik az eredeti törlesztőrészlet biztonságos teljesíthetősége.

b) Jelenlegi bevétel-kiadás;

Családot, rokonokat, barátokat is be lehet vonni a forrás biztosításába. (Ők azért segítenek, hogy pl. megmentsék az ingatlant, amelyet később esetleg meg is vásárolnának.)

 

Az ajánlat tartalmazza a b) pont szerinti lehetőség alapján a vállalható törlesztőrészletet azzal, hogy futamidő hosszabbítással kívánja alacsonyabb fizetéssel rendezni a tartozását. Célszerű az eredeti törlesztőrészletet bevállalni.

 

(A bank által kiszámított tartozást nem kell vitatnia, mert könnyen a részletfizetés elutasítása lehet az eredménye.) Szükség esetén a pert is meg lehet szüntetni, ha ez a feltétele a megállapodásnak. (Ha a perben nyertes lesz, akkor az felülírja a megállapodást, tehát nyugodtan elismerhető, aláírható a magasabb tartozás.)

 

2. Átütemezés fizetési moratóriummal

(banki követelés összege, átmeneti szünet a törlesztésben, esetleg kamatfizetés, utána új törlesztőrészlet, hosszabb futamidő)

Ha jelenleg az eredeti törlesztőrészlet fizetésére nem képes, akkor lehet próbálkozni átmeneti –pl. 6 hónapos/1 éves- fizetés felfüggesztéssel. Ezen türelmi idő alatt legalább a kamatot (kezelési költséget) a bank elkéri, egyébként a kamat miatt is emelkedne a tartozása.

A türelmi idő utáni fizetésnek már magasabbnak kell lenni, amelynek indokát kell adni, hogy milyen forrásból fog származni. Pl. gyermek, családtag külföldi munkájából...

 

3. Teljesítés moratórium után egyöszegű befizetéssel

(banki követelés összege, átmeneti szünet a törlesztésben, esetleg kamatfizetés, utána új törlesztőrészlet, hosszabb futamidő)

Ha a részletfizetés nem megy, akkor azt kell kérni, hogy 6 hónap-1 év türelmi időt adjanak a teljes összeg kifizetésére. Természetesen a részletfizetést is fel lehet ajánlani a későbbi végtörlesztéssel. A végtörlesztés az ingatlan eladásából származhat. (A külföldről hazatérő rokon, vagy most munkába állt gyermek lakáskasszájából fizetné.)

Végtörlesztésnél lehet próbálkozni a banki követelés alatti teljesítés kialkudásával.

 

 

II. Faktorálás

 

Csak felmondott szerződést

Faktorálni csak felmondott szerződést lehet, akkor meg már KHR listán van az adós. Kell egy harmadik személy, aki nincs a szerződésben és kölcsönfelvételre alkalmas vagy egyéb úton (pl. ingatlan eladás) a faktorálás finanszírozható. A kölcsön felvehető a kölcsönnel terhelt ingatlanra, akár annak a harmadik személy által történő megvásárlásával. Segíthet a kölcsönfelvevő lakás takarék pénztári előtarkarékoskodása.

 

Kivásárlási ajánlat

A bankok nem szívesen tárgyalnak az adóssal, de a szerződésben nem szereplő név alatt bárki (rokon, barát, cég, esetleg Bátor Program Egyesület) ajánlatot tehet a kivásárlásra. Az ajánlat elsőre lehet "szemtelenül" alacsony. Majd korrigál a bank. Az ajánlat kb. a fennálló összkövetelés 40%-a körül kezd elfogadhatóvá válni a bank számára.

Ajánlati mintalevél: www.batorprogram.hu/0/Ajánlat banknak faktorláshoz.doc

 

Összehasonlítás a pernyertességgel

Természetesen érdemes az ajánlat előtt számolni, hogy a pernyertességi pozíció mennyi fizetéssel jár. Vegye alapul a kapott kölcsönt forintban és vonja le belőle a bármilyen jogcímen (tőketö7rlesztés, kamat, lakás takarékpénztár, életbiztosítás, kezelési, egyéb költség, akár behajtási díj) visszafizetett összeget forintban. Ehhez jár még a banknak némi kamat MNB alapkamattal számolva (kb. a kölcsön 1/5-1/4 része).

 

Megéri-e a kivásárlás?

A pernyertességgel számolt összegre mindig érdemes 10-20%-ot rátenni, mert a per bizonytalan, költséges és kockázatos, a plusz 10-20% azonban a végleges megoldást kínálja azonnal. A nyugalmát mindenki maga tudja beárazni a pénztárcájához képest.

 

Ingatlan érték korrekciója

A faktorálásnál a bank az ingatlan jelenkori 70%-os (végrehajtási értékét) veszi figyelembe. Ez is egy szempont az ár alakításánál. Az érvénytelenségi per a követelés vitatásával 10-30%-kal lerontja a vételárat, mert növeli a céltartalék képzést. A végrehajtási per +a végrehajtás felfüggesztése további százalékot "hozhat" az áralkuban.

 

 

III. Egyéb megoldások

 

1. Eszközkezelő

Mindenkinek nagyon ajánljuk, ha lehetősége van a Nemzeti Eszközkezelőbe bevinni a lakását, akkor mindenképpen éljen vele. A vételár a kölcsön szerződéskötéskori értéke lesz, amelyet 5 éven belül bármikor fizethet. Addig szerény bérleti díjat kell csak teljesítenie. 1 év múlva pedig a KHR listáról is törlik, tehát ismét hitelképes, ha éppen így szeretné visszavásárolni a lakását. Tájékozódjon a feltételekről. A gyenge pont, hogy a bank: minden feltétel megléte esetén is a bank dönt, hogy kiengedi-e az ingatlant, vagy sem.

2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

 

2. Magáncsőd

Különösen azokban az esetekben hasznos, ahol nincs mód a tartozás rendezésére, ott az adós így kikerülhet a végrehajtás alól.

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2016. július 27. napján.