Kerekes és Társai Ügyvédi Iroda

+ H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.

(/fax (+36) 1/416-5495, 30/589-3950

adószám: 18277212-2-42

Kamarai nytsz: 3768/BÜK.

Bankszámla: MagNet Bank 16200120-18522062

Email: drkerekes@kerekesdr.hu

honlap: www.kerekesdr.hu

Félfogadás hétfőn 10:00 és 16:00 óra között

Tel ügyelet: hétfőn 08:00 és 09:00 között

 

 

Tájékoztató az elszámolásról

 

Figyelem! Az elszámolás körében a semmisségre nem lehet hivatkozni. Ha erre alapozza az elszámolási panaszát, a PBT el fogja utasítani.

 

Ezekután nyilván ellentmondásos, hogy az elszámolási panaszban nem lehet hivatkozni a semmisségre, a mintalevelünk mégis ezt tartalmazza. Az oka, hogy a bíróságok a semmisségi perekbe próbálják becsempészni a hatályossá nyilvánítás alapjaként az elfogadott elszámolásokat. Hát látniuk kell, hogy az elszámolást nem fogadjuk el, de a törvény alapján a PBT a panaszt elutasítja.

 

1. Elszámolás és semmisség kapcsolata

A legfontosabb információ, hogy az elszámolás a szerződésből indul ki (a törvény szerinti tételek levonásával) állapít meg új törlesztőrészletet. Az elfogadás (felülvizsgálat) után az elszámolás perben nem vitatható. Ez azonban nem tévesztendő össze az érvénytelenségi (semmisségi) perrel, amely a szerződés érvénytelenségéből indul ki és továbbra is határidő nélkül indítható a bíróságokon.

 

2. Felfüggesztések

Az elszámolásig a semmisségi perek a banki felmondások, a végrehajtások fel vannak függesztve. A felmondás, a közjegyzői záradékolás, a végrehajtás (és a végrehajtás megszüntetési per) az elszámolás bejelentésével, az érvénytelenségi perek a felülvizsgált (elfogadott) elszámolással folytatódhatnak. Ha az érvénytelenségi per mellett végrehajtás is indult, akkor nem kell kivárni a felülvizsgálatot, az elszámolás átvételével folytatható a per. Eladott (faktorált) követelés esetén a banknak is és a faktor cégnek is el kell számolnia a saját időszakával.

Az elszámolás határideje 2015.04.30. Ha későbbi időpont lenne, arról a bank honlapján tájékozódhat. Ellenőrizze, hogy a bank az Ön jó értesítési címét ismer-e.

 

Gyakori, miszerint a faktorcég elszámolása megelőzi a hitelintézetét abból a célból, hogy a végrehajtást folytathassa. Ezen elszámolást biztosan meg kell panaszolni, mivel a bank alacsonyabb követelést fog kiszámítani, mint amiből a faktorcég kiindul.

 

3. Elszámolás

3.1. Az elszámolást a valóságos pénzmozgásból (folyósított összeg és törlesztések), továbbá a szerződés adataiból, de a devizaadós törvények szerinti tisztességtelen feltételek (árfolyamrés, egyoldalú kamatemelés) levonásával készíti a bank.

 

3.2. Panasz a banknál

Az elszámolással szemben (a kézhezvételtől számított 30 napon belül) panasszal lehet (kell) élni és feltétlenül kérni kell a részletes elszámolást, mert csak abból látszik a tételes befizetési lista. Amennyiben devizában van feltüntetve, kérni kell a valóságos forint befizetések kimutatását.

 

Minta levél itt található: www.batorprogram.hu/0/Panasz bank.htm

A bankok megtévesztő módon, a hivatalos elszámolás előtt is küldenek különböző felszólításokat, kimutatásokat, elszámolásokat, amelynek az lehet a következménye, hogy pont a törvény szerinti elszámolásra már nem fog az adós figyelni, válaszolni, ezért célszerű minden tartozást, elszámolást tartalmazó levélre a fentiek szerint válaszolni (tértivevényes levélben, nem csak emailen!) Az elszámolás alapján visszafizetett összeget nyugodtan el lehet fogadni, az nem jelenti az elszámolás elfogadását.

 

3.3. A panasz a PBT előtt

A banki elutasítást követően 30 napon belül kell a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni. Itt már az elszámolás eltérését pontos számítással kell indokolni.

Ha eredményesen kíván érvelni az eljárásban, célszerű már a bankhoz benyújtott panaszban hivatkozni részletesen a konkrét hibákra, illetve azoknak a tételeknek az indokolatlanságára, amelyek Ön számára nem érthetőek. A bank magyarázat sokat segíthet a PBT előtti lejárásban. Például, ha kifogásolja a kamat mértékét vagy az árfolyam értékét, a bank el fogja magyarázni annak törvényes indokát. Így láthatja, hogy helyes-e a számítás.

 

3.4. Bírósági felülvizsgálat

A PBT döntésével szemben nem peres eljárásban van lehetőség bírósági felülvizsgálatra.

 

4. Ügyvédi megbízás

Az ügyvédi iroda érvénytelenségi/végrehajtási perre vonatkozó megbízása az elszámolásra nem terjed ki. Eddigi tapasztalataink szerint a banki elszámolások ellenőrzése bonyolult, több napos munka. Nem éri meg a ráfordított idő és költség a várható eredményt. Konkrét számítási hiba ismeretében tudunk segítséget nyújtani a PBT előtti képviselethez Ennek várható költsége: panasz kérelem a PBT előtti eljáráshoz számítással: 80.000Ft+ 27% ÁFA =101.600Ft. (Érvénytelenségi pert indított ügyfeleknek 40.000Ft+ 27% ÁFA =50.800Ft.) A PBT előtti személyes képviselet (tárgyalás) díja 40.000Ft+ 27% ÁFA =50.800Ft.

 

5. Megjegyzés:

A devizahiteles érvénytelenségi perekben a joggyakorlat naponta változik, de az etéren gyűjtött 6 éves jogi tapasztalat segít az eligazodásban. Az elszámolásban viszont egyáltalán nincs sem számszaki, sem jogi tapasztalat. Az Iroda az alapos ismeretek hiánya miatt nem tudja vállalni az elszámolásban közreműködést. A szakmai és civilszervezeti együttműködés eredményeként tudomására jutó információkat azonban igyekszik megosztani az ügyfelekkel, érdeklődőkkel. A fenti tájékoztatást is gyorsan felülírhatja az alakuló gyakorlat, ezért azt kérjük, hogy intézkedés előtt mindig a honlapról tájékozódjon a legfrissebb információkról. Ezen levél az alábbi internetes helyen érhető el: www.batorprogram.hu/0/Elszámolásról.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2015. augusztus 13. napján.

 

Dr. Ölveczky István

ügyvéd

Iroda képviseletében